Hrabovjanka je zase krásnější

30. 5. 2018

V parčíku se připravují další herní prvky. Byla provedena betonážka a instalace konstrukce houpačky, neposedné kladinky, vodní hry, lanových prvků a kůlu pro vrbové panely. Dále došlo k rozprostření jemného kameniva. Díky nové travičce vše vyniká a působí krásně zeleně.

Fotky z těchto prací naleznete ve fotogalerii INSTALACE DŘEVĚNÝCH PRVKŮ, DALŠÍ PRVKY PARKU

Leave a Reply