Regenerace sídliště Šídlovec

27. 5. 2018

Městský obvod Hrabová podporuje i na základě našich pravidelných a opakujících se podnětů obnovu sídlištní zeleně na Šídlovci. Byla již navázána spolupráce s krajinářskou architektkou paní Ing. Magdalénou Cigánkovou, která aktuálně mapuje oblast Šídlovec a zpracovává dendrologické posudky. Spolek Zelená Hrabová, z.s. se sešel s paní inženýrkou a sdělil jí postřehy a pohledy na celkovou oblast i díky tomu, že na Šídlovci žijeme a velmi dobře vnímáme případné nedostatky v otázce zeleně. Cílem regenerace je vyfrézování starých pařezů, vysázení nových stromů, ošetření těch stávajících. Navrhli jsme také umístění laviček do veřejného prostoru či větší počet odpadkových košů, do kterých je rovněž možné vhazovat psí exkrementy. Zda lavičky a koše budou součastí Šídlovce, záleží na vedení našeho obvodu.

Pokud máte nějaké podněty, ozvěte se na náš email. Vše je v realizaci a my se těšíme, že v blízké budoucnosti bude sídliště Šídlovec oděno do zelenějšího hávu.

Děkujeme paní Králové za připravení podkladů k realizaci.

Zelená Hrabová, z.s.

Leave a Reply