Uklízení v blízkosti garáží u parku Hrabovjanka

28. 1. 2019

Protože nám příroda není lhostejná, rozhodli jsme se pouklidit u garáží, které jsou v blízkosti parku Hrabovjanka. Nepořádek byl na ploše vedle poslední garáže. Je smutné, že někteří lidé stále odhazují odpadky do přírody a již se nezamyslí nad tím, jak může být příroda díky nečistotě zatížena. V dnešní době, kdy světem vládnou plastové obaly, nemůžeme počítat s tím, že se odpad v přírodě rozloží. My se však snažíme být i nadále pozitivní a podporovat čistotu prostředí, kde žijeme. Není to přeci o nás, ale o přírodě, která nám poskytuje prostor a místo k životu. Važme si ji a nezapomínejme na ni. Přesto vidíme určitý posun v gramotnosti a přístupu k odpadům a věříme, že naším příkladem a udržováním pořádku v okolí zdravě nakazíme i ty, kteří na to ještě nepřišli. Pořádek vytváří další pořádek a toho se chceme i nadále držet. Zelená Hrabová, z.s.

Leave a Reply