Otevření parku Hrabovjanka 29.6.2018

Původní vzhled parku Hrabovjanka

První práce 18.8.2017

Úprava povrchu, modelace terénu, kácení 2017

Vrbový altánek, hasiči 2017

Participace dobrovolníků 2017/2018

1. veřejná brigáda 24.3.2018

Úprava povrchu, modelace terénu, frézování pařezů, štěpkování 2018

Instalace dřevěných prvků, další prvky parku

2. veřejná brigáda 12.5.2018