Vyřešili jsme

26. 5. 2018

Průběžně mapujeme autovraky na Šídlovci.

Hlásíme odpadky přes www.zmapujto.cz a www.cistaova.cz na území Hrabové a dalších přilehlých částech Ostravy.

Vyřešili jsme odvoz hromady sedimentů a nánosů v blízkosti parku Hrabovjanka, kterou Povodí Odry vybagrovalo v rámci čištění koryta potoku Ščučí.

Součinnost při vystříkávání teplé vody z šachtice v blízkosti přečerpávací stanice u parku Hrabovjanka.

Komunikace s OKD (útlum) ve věci odvodňovacího kanálu vedoucího kolem vodních nádrží Pilíky – organizace brigády a stavění dřevěného hrazení (dřevo darováno společností OKD).

Regenerace sídliště Šídlovec – námitky, připomínky, nápady.

Podání žádosti (sběr podpisů majitelů přilehlých garáží, kteří chtějí nechat rampu odřezat) místnímu úřadu k odstranění rampy na ulici Šídlovecká z důvodu vysokého znečištění okolní vegetace vyjetými oleji, pohozenými odpadky a použitými náhradními autodíly.

Podání žádostí a komunikace s vlastníky pozemků (Stavební bytové družstvo Nová huť /zkratka SBDNH/, SAYANG s.r.o., k. ú. Hrabová) v zajištění adekvátní údržby zeleně na Šídlovci (zdravotní ořezy stromů na ploše patrovitých garáží na Šídlovci, ořezy stromů za garážemi na ulici Šídlovecká).

Leave a Reply