Postup prací na Hrabovjance

29.06.2018
Slavnostní otevření lesního parku Hrabovjanka.

    2

28.06.2018
Ukotvení dětského mobiliáře, připevnění všech informačních a herních tabulí.

25.06.2018
Finální práce na prvku vodní hra, houpačka a neposedná kladinka. Instalace vrbových zástěn, dotvarování valu a zasetí trávy. Úklid plochy spolkem Zelená Hrabová, z. s.

19.06.2018
Instalace geo prvku, pažených schodů, špalků a klád okolo ohniště. Došlo k úpravě krmítek, dodání posledního lanového prvku, úklidu plochy.

17.06.2018
Byly dodány lavičky s opěradly, úklid plochy spolkem Zelená Hrabová, z. s. a dobrovolníky.

06.06.2018
První sestřih vrbového altánku, vytvoření nového ohniště v pěchovaném hnízdě, úklid plochy spolkem Zelená Hrabová, z. s.

28.05.2018
Provedena betonážka a instalace konstrukce houpačky, neposedné kladinky, vodní hry, lanových prvků a kůlu pro vrbové panely. Dále došlo k rozprostření jemného kameniva.

22.05.2018
Byl položen povalový chodníček, dovezena kamenná vejce, instalovány pažené schody, připravena betonážka pro kůly a herní prvek.

20.05.2018
Spolek Zelená Hrabová začal s dobrovolníky čistit potok Zyf

12.05.2018
Proběhla 2. veřejná brigáda, DĚKUJEME!

05.05.2018
Další dobrovolnické práce, díky kterým se vybíraly stále se objevující odpady. Také došlo k usazení kamenů do rýhy lemující val s průchodem.

30.04.2018
Dřevěné prvky parku byly ošetřeny antigraffity postřikem.

28.04.2018
Opět jsme se my dobrovolníci podíleli na úpravě parku. Došlo k vysbírávání velkého množství kamenů.

27.04.2018
Frézování a další úprava terénu

21.04.2018
Práce na parku: přemisťování kamenů, odstraňování kamenů a odpadu z ploch parku

16.04.2018
Ukotvování dřevěných prvků: jídelní sety, lavičky, koše, edukativní prvky, tabule, mlýnský kámen

14.04.2018
Práce na parku: hrabání terénu, čištění plochy od větví, pálení větví atd.

10.04.2018
Modelace terénu

09.04.2018
Likvidace pařezů, převoz kmenů k následnému zpracování

07.04.2018
Participace dobrovolníků v parku v rámci Ukliďme Česko!

05.04.2018
Štěpkování větví

24.03.2018
Proběhla 1. veřejná brigáda, která měla velký úspěch. DĚKUJEME!

22.03.2018
Došlo k vyvrtání děr pro přípravu pěchovaných plotů, začal se opět kropit vrbový altánek

22.02.2018
Dovezli jsme od řeky vrbové proutky, rovnání terénu

10.12.2017
Sbor dobrovolných hasičů Hrabová započal svou roční práci na vrbovém altánku v podobě kropení a plnění vodních vaků

10.12.2017
Kácení stromů

02.12.2017
Začíná se nám stavět vrbový altánek

11.10.2017
Pokračování v modelaci terénu, pokládání mechanicky zpevněného kameniva

09.10.2017
Modelace terénu, příprava vstupní cestičky, uložení roury

22.09.2017
Participace dobrovolníků v parku v rámci Ukliďme Česko!

08.09.2017
Urovnávání povrchu, odstranění kamenů a sutin, objevuje se velké množství odpadů

05.09.2017
Zkopávání terénu pomocí bagru

18.08.2017
Započaly první práce na parku: vyžínání trávy traktorem, křovinořezem, díky této práci se začíná ukazovat velikost plochy