Vyřešili jsme


Bylo již vyřešeno

  • Průběžně mapujeme autovraky na Šídlovci.
  • Hlásíme odpadky přes www.zmapujto.cz a www.cistaova.cz na území Hrabové a dalších přilehlých částech Ostravy.
  • Vyřešili jsme odvoz hromady sedimentů a nánosů v blízkosti parku Hrabovjanka, kterou Povodí Odry vybagrovalo v rámci čištění koryta potoku Ščučí.
  • Součinnost při vystříkávání teplé vody z šachtice v blízkosti přečerpávací stanice u parku Hrabovjanka.
  • Komunikace s OKD (útlum) ve věci odvodňovacího kanálu vedoucího kolem vodních nádrží Pilíky - organizace brigády a stavění dřevěného hrazení (dřevo darováno společností OKD).
  • Regenerace sídliště Šídlovec - námitky, připomínky, nápady.
  • Díky námi podané žádosti, která byla podepsána garážníky přilehlé oblasti, byla naším místním úřadem odstraněna rampa na ulici Šídlovecká, a to z důvodu vysokého znečištění okolní vegetace vyjetými oleji, pohozenými odpadky a použitými náhradními autodíly.
  • Podali jsme žádost vlastníkovi pozemku u patrových garáží na Šídlovci (Stavební bytové družstvo Nová huť /zkratka SBDNH/) o zajištění adekvátních zdravotních ořezů stromů vyskytujících se na zelené ploše. Naší žádosti bylo vyhověno a ořezy byly provedeny.

Kontakt

Zelená Hrabová, z.s.

zelenahrabova@seznam.cz
IČ: 06145655
Šrobárova 529/15
Ostrava-Hrabová
72000

Bc. Jana Václavíková

tel. 774 854 456
vaclavikova.jana@gmail.com

Jana Batelková

tel. 733 195 735
Jajka.b@seznam.cz