Vyřešili jsme

22. 11. 2018

Mapujeme autovraky na Šídlovci.

Hlásíme odpadky na území Hrabové a dalších přilehlých částech.

Vyřešili jsme odvoz hromady sedimentů a nánosů v blízkosti parku Hrabovjanka, kterou Povodí Odry vybagrovalo v rámci čištění koryta potoku Ščučí.

Součinnost při vystříkávání teplé vody z šachtice v blízkosti přečerpávací stanice u parku Hrabovjanka.

Komunikace s OKD (útlum) ve věci odvodňovacího kanálu vedoucího kolem rybníků Pilíků – organizace brigády a stavění dřevěného hrazení, dřevo darováno společností OKD.

Regenerace sídliště Šídlovec – námitky, připomínky, nápady.

Podání žádosti (sběr podpisů majitelů přilehlých garáží, kteří chtějí nechat rampu odřezat) místnímu úřadu k odstranění rampy na ulici Šídlovecká z důvodu vysokého znečištění okolní vegetace vyjetými oleji, pohozenými odpadky a použitými náhradními autodíly.

Leave a Reply