Proč ptáků ubývá?

30. 1. 2019

Ptačích druhů bohužel ubývá. Chceme tímto článkem poukázat na to, jak je důležité se zamyslet nad příčinou úbytku ptáků ve volné krajině. Z médií se dozvídáme, že některé ptačí druhy vymírají, že běžné druhy jako vrabec polní, jsou již ojedinělé. Co stojí za těmito změnami? V důsledku nešetrného zemědělství je druhové složení plodin velmi chabé. Díky nejrůznějším chemickým postřikům ubývají plevele a traviny bohaté na semena, která jsou potravou pro ptáky. Malá políčka, oddělena remízky či stromořadími, se propojují v širé lány. Možnost hnízdění ptáků ubývá, shánění potravy je čím dále těžší a energeticky náročnější.

V našem předešlém článku jsme se s vámi podělili o rady a pravidla, jak ptáky v zimě přikrmovat. Samotné zimní přikrmování je pro ptáky velmi přínosné a nápomocné. Uvědomme si však důvod a hledejme příčinu snižování počtu jednotlivých ptačích druhů.

I my s touto smutnou skutečností můžeme něco udělat. Musíme chtít něco změnit! Změnit zažité vzorce chování a podporovat takové produkty, které pochází ze šetrného zemědělství. Zemědělci se mohou stát zemědělci ekologickými, kdy začnou střídat nejrůznější plodiny na výsadbu, zastaví používání chemických postřiků a více začnou pracovat s biologickými a fyzikálními metodami. Plevele nebudou hubit, ale pravidelným vláčením kontrolovat a usměrňovat. Pole se tak stanou díky plevelům pestrá a bohatá na květy se semeny, které se stanou lákadlem a potravou pro hmyz i ptactvo. Začněme mluvit o této problematice se zemědělci, myslivci, hajnými. Šiřme tuto myšlenku dále a snažme se tuto kalamitu zastavit.

V současné době probíhá petice s názvem „Vraťme život do krajiny“. Chceme i tímto naším článkem tuto akci šířit dále mezi lidi, proto zde uvádíme odkaz:

https://www.birdlife.cz/petice-za-krajinu/

Nevzdávejme se a bojujme za dobrou věc!

Zelená Hrabová, z.s.

1 Comment

  1. Radmila Studničná

    Nechme přírodu žít a neničme ji, ubývá nejen ptáků, ale i hmyzu, půdy a dalších druhů zvířat a rostlin. Vytlacujeme vše živé svou činností a neuvědomujeme si, že si tím kopeme vlastní hrob. Děkuji.

Leave a Reply