Zpomalovací práh na ul. U Kotelny

Spolek Zelená Hrabová, z.s. podal žádost o umístění šesti zpomalovacích prahů na ul. U Kotelny a Šrobárova. Podpisy občanů tuto myšlenku podpořily. Předsedkyně spolku Zelená Hrabová, z.s. návrh také představila na komisi výstavby, dopravy a ekologie. Ač jsme žádali o šest zpomalovacích prahů, nakonec byl v polovině května 2018 nainstalován na začátku ulice U Kotelny jeden. Těší nás, že podnět byl schválen vedením obce.Číst více ...

Regenerace sídliště Šídlovec

Městský obvod Hrabová podporuje i na základě našich pravidelných a opakujících se podnětů obnovu sídlištní zeleně na Šídlovci. Byla již navázána spolupráce s krajinářskou architektkou paní Ing. Magdalénou Cigánkovou, která aktuálně mapuje oblast Šídlovec a zpracovává dendrologické posudky. Spolek Zelená Hrabová, z.s. se sešel s paní inženýrkou a sdělil jí postřehy a pohledy na celkovou oblast i díky tomu, že na Šídlovci žijeme a velmi dobře vnímáme případné nedostatky v otázce zeleně. Cílem regenerace...Číst více ...

Přibývají další krásné prvky v Hrabovjance

Opět došlo a dochází k podstatným změnám v parčíku. V sobotu 20.5.2018 byla pročištěna část potoku Zyf. Bylo nalezeno spousty odpadu v podobě cihel, sutin, oblečení, pneumatik, rour a mnoho dalšího. Práce byla fyzicky velmi náročná a nadále tyto práce budou pokračovat v neděli 27.5.2018 od 13.30hod. Hrabovjanka se může pyšnit novým povalovým chodníčkem, kamennými vejci v pěchovaném hnízdě a paženými schody, které však musíme ještě doskládat kameny a dotvarovat. Nadále se také připravily...Číst více ...

DALŠÍ ÚSPĚŠNÁ BRIGÁDA JE ZA NÁMI !!!

Dne 12.5.2018 jsme se opět sešli v Hrabovjance, abychom posunuli její vzhled o kousek dále. Velký počet účastníků brigády byl opravdu potěšující. Splnilo se vše, co bylo potřeba a odvedl se velký kus práce. Došlo k vykopání rýhy na keře, k zasazení keřů, vysypání štěpky na místo pro houpačku, vytvoření kamínkového základu pro budoucí povalový chodník, k přípravě krmítek a pověšení ptačích i netopýřích budek. Všem dobrovolníkům velmi děkujeme za jejich práci, čas, energii,...Číst více ...

Co je nového v parku?

Od počátku měsíce května došlo v Hrabovjance k mnoha změnám. Proběhla další modelace terénu, zasetí trávy, vytvoření stálého ohniště kousek od altánku, převozu štěpky, přemístění části kamenů k dalšímu použití, navození hlíny a vytvoření nové plochy v parku. V neposlední řadě byla Hrabovjanka ozdobena krásnými posedovými kmeny v pěchovaném hnízdě. Nadále jsme zajistily antigraffiti postřik firmou SEVEROCHEMA na vše, co se momentálně v parku nachází. Se spolkem Zelená Hrabová, z.s. jsme vybírali kameny a...Číst více ...

Vývoj životního prostředí v Ostravě

Výstavu nazvanou Dlouhá cesta k zelené Ostravě, kterou připravil ostravský archiv, zahájili 27. dubna ve vestibulu ostravské radnice náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová a Antonín Barcuch z Archivu města Ostravy. Návštěvníci výstavy uvidí na deseti panelech proměny životního prostředí v Ostravě v minulosti až po současnost. Jednotlivé panely jsou věnovány zeleni ve městě, čistotě vod, ovzduší, nakládání s odpady, čistotě veřejných prostranství, specifickému fenoménu hald a poddolování, vlivu městské dopravy na životní...Číst více ...

Ostrava postoupila do finále soutěže o titul Evropské zelené město

Organizátoři soutěže Evropské zelené město už oznámili, koho zařadili na seznam uchazečů o titul pro rok 2020. Mezi třinácti kandidáty z celé Evropy je také Ostrava. „S přípravou jsme začali už v lednu. V červnu jsme se zaregistrovali do soutěže, v říjnu podali hotovou přihlášku a v listopadu se dočkali seznamu kandidátů,“ říká náměstkyně primátora Ostravy pro životní prostředí Kateřina Šebestová. Dodala, že do března 2018 se budou přihlášky hodnotit a v květnu nebo...Číst více ...

Kontakt

Zelená Hrabová, z.s.

zelenahrabova@seznam.cz
IČ: 06145655
Paskovská 664/31
Ostrava-Hrabová
72000

Bc. Jana Václavíková, DiS.

tel. 774 854 456
vaclavikova.jana@gmail.com

Jana Batelková, MBA

tel. 733 195 735
Jajka.b@seznam.cz