O projektu


Projekt Lesní park Hrabovjanka

Realizátorky Jana Batelková a Jana Václavíková

Nápad vybudovat lesní park, vznikl při procházkách k řece Ostravici počátkem roku 2017. Neudržovaná plocha působila velmi smutně. Kopřivy, které přesahovaly 1m, popadané a rozlámané stromy, mnoho nepořádku, odpadu. Vše v tomto kousku přírody bylo velmi zanedbané. Zjistily jsme, že majitelem plochy je statutární město Ostrava, správcem pozemku městský obvod Hrabová. Současně ve stejný čas, kdy nás myšlenka lesního parku napadla, vypsalo statutární město Ostrava výběrové řízení pro poskytování peněžních prostředků v oblasti revitalizace veřejného prostoru. Oslovily jsme zahradní architektku paní Ing. Ivu Škrovovou, které jsme sdělily náš nápad.

Žádost o dotaci bylo možné podat jako právnická osoba či jako fyzická osoba podnikající/nepodnikající. V době podání žádosti (konec dubna 2017) nebyl spolek Zelená Hrabová, z.s. ještě založen, proto jsme se rozhodly, že žádost podá paní Jana Batelková (fyzická osoba nepodnikající).

Na základě vypracované studie bylo požádano o 1 249 000,- Kč. SMO poskytlo na podporu projektu částku 999 000,- Kč a MO-Hrabová 250 000,- Kč. Firma Brembo Czech s.r.o. poskytla v roce 2018 finanční dar ve výši 150 000,- Kč.

Již v měsíci srpnu 2017 započaly první těžké práce, při kterých došlo k úpravě povrchu (odstranění kopřiv, práce s křovinořezem, mulčování, sečení trávy, odstranění stařiny a velkých kamenů, v pozdějších měsících kácení a ořez stromů). Vznikly také vícenáklady, protože po vysečení kopřiv se odhalily gumy, sutiny, dráty, cihly a mnoho dalších odpadů. V prosinci 2017 byl firmou NAPLOT.CZ zasazen vrbový altán,  který takovéto velikosti dorůstá jen jednou za čtyři roky. Je to překrásné vrbové umění, které navozuje kouzlo přírody. Nadále jsme se zaměřily na potok Zyf. Nechaly jsme zpracovat mikrobiologické vyšetření vody, aby se ukázalo, že je voda nezávadná. Také jsme se rozhodly pro zpracování biologického posudku panem Ing. Jiřím Stanovským Ph.D. a panen Ing. Adriánem Czernikem. Díky provedenému průzkumu bylo zjištěno, že parkem Hrabovjanka přelétá kriticky ohrožený druh netopýra pobřežního a silně ohrožené druhy netopýra parkového a hvízdavého. Díky zmíněnému posudku Magistrát města Ostravy, odbor životního prostředí, dovolil vybrané druhy starých stromů s dutinami upravit na tzv. torza. Nemusely se tak pokácet.

V březnu 2018 se uskutečnila první dobrovolná brigáda, které se zúčastnilo přes 50 obyvatel obvodu Hrabová a blízkého okolí. V měsíci květnu proběhla druhá veřejná brigáda, která se rovněž těšila vysoké účasti obyvatel. Spolek Zelená Hrabová, z.s. byl samozřejmě přítomen.

Projekt se zaměřoval na zapojení obyvatel a to formou dobrovolných prací, díky nimž dochází k uvědomění si nutnosti chránit tento krásný kousek zeleně.

Dne 29.6.2018 byl lesní park Hrabovjanka slavnostně otevřen. Realizátorky parku Jana Batelková a Jana Václavíková společně s patronkou parku zpěvačkou Anetou Langerovou zasadily Hrabovjanskou Lípu svobody.

Kontakt

Zelená Hrabová, z.s.

zelenahrabova@seznam.cz
IČ: 06145655
Paskovská 664/31
Ostrava-Hrabová
72000

Bc. Jana Václavíková, DiS.

tel. 774 854 456
vaclavikova.jana@gmail.com

Jana Batelková, MBA

tel. 733 195 735
Jajka.b@seznam.cz