O spolku Zelená Hrabová


SPOLEK ZELENÁ HRABOVÁ

Zelená Hrabová, z.s. vznikl jako spolek v Ostravě-Hrabové 17. června 2017. Důvodem vzniku spolku byla snaha utvořit a propojit skupinku lidí z Hrabové, která má ráda zeleň, přírodu a chce ji chránit. Prvotním impulzem bylo zamezit výstavbě parkovacích míst v lokalitě, kde žijeme, tedy na Šídlovci.

Hlavním cílem spolku je:

 1. Ochrana přírody a krajiny v lokalitě obvodu Ostrava-Hrabová.
 2. Územní plánování, zejména změny územního plánu obvodu Ostrava-Hrabová, které by mohly ovlivnit kvalitu života v daném obvodu.
 3. Integrace občanů do procesu rozhodování o územním rozvoji obce.
 4. Ochrana životního prostředí a veřejného zdraví, ochrana ovzduší.
 5. Ochrana zemědělského půdního fondu.
 6. Podpora a obnova památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny.
 7. Prosazování a ochrana profesních nebo veřejných zájmů (IPP).
 8. Organizování kampaní a petičních akcí na ochranu přírody.
 9. Účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny.
 10. Kooperace s jinými sdruženími či orgány majícími za svůj hlavní cíl ochranu životního prostředí, ochranu přírody a krajiny, rozvoj občanské společnosti.
 11. Hájení zájmu občanů před úřady a jinými subjekty.
 12. Pořádání kulturních, společenských akcí.

Ještě před tím, než byl spolek zapsán, napadla zakladatelky spolku Janu Batelkovou a Janu Václavíkovou myšlenka vytvořit lesní park z neudržované plochy, která se nachází na konci ulice Mlynářské, v těsné blízkosti cyklostezky směrem k řece Ostravici. Park pojmenovaly Hrabovjanka.

V květnu 2017 spolek Zelená Hrabová, z.s. absolvuje procházku Šídlovcem za přítomnosti dendroložky. Zaměřujeme se na stáří a kvalitu stromů a keřů.

Na podzim 2017 se spolek Zelená Hrabová, z.s. účastní akce Ukliďme Česko!

Průběžně monitorujeme Šídlovec a vkládáme vzniklé skládky, odpadky na zmapujto.cz

Průběžně se zaobíráme a monitorujeme autovraky, které blokují parkovací místa na Šídlovci

V roce 2018 spolek Zelená Hrabová, z.s. pomáhá s čištěním ploch v parku Hrabovjanka (vybírání kamenů, sbírání větví, odpadků, sázení keřů, tvorba pěchovaných plotů a dalších potřebných aktivit spojených s realizací parku).

Cíle pro Hrabovou:

 • Spolek Zelená Hrabová, z.s. bude dílčími projekty udržovat a monitorovat přírodní park Hrabovjanka.
 • Ochraňovat zeleň v Ostravě-Hrabové.

Trend mít vše velmi blízko bohužel vévodí dnešnímu světu. Kácení stromů, betonování, neohleduplnost k životnímu prostředí, a to jen proto, aby lidská pohodlnost ještě více sílila. O to více bychom živá a zelená místa měli ochraňovat, vážit si jich.

Zelená Hrabová, z.s. vychází ze strategie města Ostravy. Klademe důraz na dodržování ochrany přírody, krajiny, stromů, živočichů, ctíme ekologické zákonitosti. Svými aktivitami se chceme navracet k tradicím a hodnotám, které přispívají k vyšší morální úrovni společnosti, místa, kde žijeme. Věříme, že díky našim aktivitám dokážeme městu Ostravě, Ostravě-Hrabové, pomoci v ekologickém růstu a vývoji.

Formou dílčích projektů chceme park udržovat. Pořádat v něm různé aktivity na ochranu přírody, být těmito akcemi vzorem a příkladem pro děti. Park bude zdrojem různých nápadů, které budou naplňovat poslání spolku.

Kontakt

Zelená Hrabová, z.s.

zelenahrabova@seznam.cz
IČ: 06145655
Paskovská 664/31
Ostrava-Hrabová
72000

Bc. Jana Václavíková, DiS.

tel. 774 854 456
vaclavikova.jana@gmail.com

Jana Batelková, MBA

tel. 733 195 735
Jajka.b@seznam.cz