Práce na parku


Postup prací na Hrabovjance

18.08.2017

Počátek práce

Započaly první práce na parku: vyžínání trávy traktorem, křovinořezem, díky této práci se začíná ukazovat velikost plochy.

05.09.2017

Úprava terénu

Zkopávání terénu pomocí bagru.

08.09.2017

Úprava povrchu

Urovnávání povrchu, odstranění kamenů a sutin, objevuje se velké množství odpadů.

22.09.2017

Participace dobrovolníků

Participace dobrovolníků v parku v rámci Ukliďme Česko!

09.10.2017

Modelace terénu

Modelace terénu, příprava vstupní cestičky, uložení roury.

11.10.2017

Pokračování modelace

Pokračování v modelaci terénu, pokládání mechanicky zpevněného kameniva.

02.12.2017

Začíná stavba altánku

Začíná se nám stavět vrbový altánek.

10.12.2017

Kácení stromů

10.12.2017

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Hrabová započal svou roční práci na vrbovém altánku v podobě kropení a plnění vodních vaků.

22.02.2018

Práce pokračují

Dovezli jsme od řeky vrbové proutky, rovnání terénu.

22.03.2018

Vrtání děr

Došlo k vyvrtání děr pro přípravu pěchovaných plotů, začal se opět kropit vrbový altánek.

24.03.2018

1. veřejná brigáda

Proběhla 1. veřejná brigáda, která měla velký úspěch. DĚKUJEME!

05.04.2018

Štěpkování větví

07.04.2018

Participace dobrovolníků

Participace dobrovolníků v parku v rámci Ukliďme Česko!

09.04.2018

Likvidace pařezů

Likvidace pařezů, převoz kmenů k následnému zpracování.

10.04.2018

Modelace terénu

14.04.2018

Práce na parku

Hrabání terénu, čištění plochy od větví, pálení větví atd.

16.04.2018

Ukotvování dřevěných prvků

Jídelní sety, lavičky, koše, edukativní prvky, tabule, mlýnský kámen.

21.04.2018

Práce na parku

Přemisťování kamenů, odstraňování kamenů a odpadu z ploch parku.

27.04.2018

Frézování a další úprava terénu

28.04.2018

Dobrovolníci

Opět jsme se my, dobrovolníci, podíleli na úpravě parku. Došlo k vysbírávání velkého množství kamenů.

30.04.2018

Antigraffiti nátěr

Dřevěné prvky parku byly ošetřeny antigraffiti nátěrem.

05.05.2018

Dobrovolnické práce

Další dobrovolnické práce, díky kterým se vybíraly stále se objevující odpady. Také došlo k usazení kamenů do rýhy lemující val s průchodem.

12.05.2018

2. veřejná brigáda

Proběhla 2. veřejná brigáda, DĚKUJEME!

20.05.2018

Potok Zyf

Spolek Zelená Hrabová, z.s. začal s dobrovolníky čistit potok Zyf.

22.05.2018

Povalový chodníček

Byl položen povalový chodníček, dovezena kamenná vejce, instalovány pažené schody, připravena betonážka pro kůly a herní prvek.

28.05.2018

Další práce

Provedena betonážka a instalace konstrukce houpačky, neposedné kladinky, vodní hry, lanových prvků a kůlu pro vrbové panely. Dále došlo k rozprostření jemného kameniva.

06.06.2018

První sestřih

První sestřih vrbového altánku, vytvoření nového ohniště v pěchovaném hnízdě, úklid plochy spolkem Zelená Hrabová, z. s.

17.06.2018

Další práce

Byly dodány lavičky s opěradly, úklid plochy spolkem Zelená Hrabová, z. s. a dobrovolníky.

19.06.2018

Geo prvky

Instalace geo prvku, pažených schodů, špalků a klád okolo ohniště. Došlo k úpravě krmítek, dodání posledního lanového prvku, úklidu plochy.

25.06.2018

Finalizace

Finální práce na prvku vodní hra, houpačka a neposedná kladinka. Instalace vrbových zástěn, dotvarování valu a zasetí trávy. Úklid plochy spolkem Zelená Hrabová, z. s.

28.06.2018

Informační tabule

Ukotvení dětského mobiliáře, připevnění všech informačních a herních tabulí.

29.06.2018

Slavnostní otevření

Slavnostní otevření lesního parku Hrabovjanka.

Kontakt

Zelená Hrabová, z.s.

zelenahrabova@seznam.cz
IČ: 06145655
Paskovská 664/31
Ostrava-Hrabová
72000

Bc. Jana Václavíková, DiS.

tel. 774 854 456
vaclavikova.jana@gmail.com

Jana Batelková, MBA

tel. 733 195 735
Jajka.b@seznam.cz