Hrabovjanka soutěží !!!


22. 3. 2019

Jana Batelková a Jana Václavíková byly osloveny, aby se zúčastnily dvou prestižních soutěží a to: 13. ročník soutěže stavba Moravskoslezského kraje 2018 a Ostravská stavba roku 2018.
Hlavním cílem soutěží je prezentace a propagace kvalitních projektů a staveb, jakož i přiblížení nejlepších stavebních děl a jejich tvůrců širší laické i odborné veřejnosti.
Bylo zapotřebí vypracovat všechny povinné náležitosti, aby mohlo dojít k řádnému přihlášení do obou soutěží. Každá soutěž však měla jiné podmínky. Obě realizátorky usilovaly o to, aby zpracování prezentace Hrabovjanky bylo dostatečné a odbornou komisi zaujalo. Proto těmto soutěžím věnovaly mnoho času. Z počátku je rovněž zvažovaly, protože příhlášení do soutěže stavba Moravskoslezského kraje 2018 bylo podmíněno částkou 12.100 Kč, kterou hradily ze svých osobních financí.

Současně bude probíhat také hlasování veřejnosti.
Od 4. dubna pro Ostravskou stavbu roku 2018 a od 1. května pro Stavbu Moravskoslezského kraje 2018.

A co je hlavním důvodem, že se rozhodly těchto soutěží zúčastnit?

Obě si velmi vážíme, že jsme byly osloveny a můžeme tak zkusit zaujmout v kategorii veřejných prostranství, která v roce 2019 byla poprvé zařazena do soutěže Ostravská stavba roku 2018. Jsme rády, že budeme takto zastupovat Hrabovou. Také věříme, že se park Hrabojvanka může stát motivací pro další případné realizátory, kteří by chtěli změnit veřejná prostranství a hlavně se o naší myšlence, kdy došlo k ojedinělému propojení obyvatel Hrabové při tvorbě lesního parku Hrabovjanka, má možnost dozvědět nejen Moravskoslezský kraj.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Kontakt

Zelená Hrabová, z.s.

zelenahrabova@seznam.cz
IČ: 06145655
Paskovská 664/31
Ostrava-Hrabová
72000

Bc. Jana Václavíková, DiS.

tel. 774 854 456
vaclavikova.jana@gmail.com

Jana Batelková, MBA

tel. 733 195 735
Jajka.b@seznam.cz