Práce spolku Zelená Hrabová, z.s.


10. 5. 2021

Velmi nás těší, že díky našemu soustavnému tlaku se úřad začal více zajímat o zeleň a veřejný prostor na území Hrabové. Chceme se podělit o to, co se nám již podařilo „prosadit“ a ve spolupráci s ÚMOb Hrabová (TS Hrabová) se zrealizovalo:

– odstranění nevzhledného plotku u Zvonírny (budeme ještě žádat o bezpečnější odstranění kovových tyček v místě bývalého plotu),
– soustavný tlak a prosby o zakoupení nových odpadkových košů – na posledním setkání právě s úřednicí, paní Moskalovou, nám její osobou bylo závazně přislíbeno, že koše skutečně již objedná a tak se konečně po několika letech stalo,
– vzhledem k tomu, že máme vitrínku přímo před obchodem Budoucnost, pravidelně čistíme růže od odpadků (po naší prosbě, ať růže, rostoucí na obecním pozemku, čistí TS, nám bylo řečeno, že nemají čas, proto je čistíme sami),
– prosba o pravidelné čištění chodníků a cest na největším veřejném prostranství v Hrabové – Šídlovci (neztotožnili jsme se s reakcí, že se to v Hrabové nikdy nedělalo),
– prosba o to, ať se Šídlovec pravidelně odpleveluje (převážně okraje chodníků),
– mapování ořezů stromů a předávání těchto kontaktů přímo paní Moskalové a soustavný tlak a připomínání nutnosti ony ořezy zajistit,
– několikaleté upozornění na to, že v parčíku před tržnicí řádí škůdce – hraboš – a ničí výsadbu – kořínky rostlin – úřad se tím konečně v tomto roce 2021 začal zabývat a ještě aby nezabýval, etapa Revitalizace Šídlovce byla kryta i z dotace SMO, kterou jsme my osobně na MMO ziniciovali a zjistili podmínky, poskytnutá dotace v sobě skýtá udržitelnost a následnou péči,
– prosba o nové lavičky a jejich instalace – nová lavička u potoku na ulici Šídlovecká, v bytové zástavbě u pískoviště v blízkosti ulice U Kotelny,
– prosba, aby byla nainstalována zábrana pískoviště U Kotelny – i zde se tak stalo,
– prosba o to, ať se nainstalují hezčí koše do parčíku před obchodem Budoucnost – prosba byla vyslyšena, doinstalovány i nové lavičky,
– zmapování rezavých klepačů a sušáků na Šídlovci a vysvětlení nutnosti odřezat ty, které nikdo nepoužívá či jsou nebezpečné a udržovat (natřít) ty, které jsou občany využívány (sušáky a klepače chceme ještě dozmapovat),
– aktivní komunikace s majitelem obchodu Hruška ve středu obce Hrabová a ziniciování setkání majitele, nás a zástupců úřadu s jediným cílem – pojďme situaci společně řešit, protože je chodník skutečně v tristním stavu a předejděme případnému zranení (minulá reakce jisté úřednice, že to nehoří, nás skutečně neuspokojovala),
– pořádání akce „Ukliďme Česko“, kdy v námi zvolený ranní čas přišlo cca 50 dobrovolníků, abychom uklidili společně nepořádek na území Hrabové,
– celoročně spolupracujeme s TS Hrabová, svolali jsme osobní setkání s mistrovou, paní Davidovou, aby naše spolupráce byla ještě lepší a byli jsme našimi aktivitami pochopeni a neopomíjeni (pravidelně zajišťujeme úklid v okolí Hrabovjanky, garáží, na Šídlovci a pak vždy žádáme TS o svoz odpadu),
– apelovali jsme na to, ať se vytvoří pasport zeleně Hrabové a že je skutečně třeba, aby kompetentní osoba z úřadu začala komunikovat s MMO, který náš úřad již několikrát vyzval, aby zeleň řešili; paní místostarostka Kopitzová konečně po více než roce začala komunikovat s MMO a řešit tuto problematiku,
– vyřizujeme podklady pro případné opravy cest u obou řad garáží u Hrabovjanky – aktuálně sbíráme podpisy do žádostí, které prosí o odbornou opravu oněch cest.

Tento výčet a mnoho dalšího děláme ve svém volném čase. Věříme, že se nám nadále bude dařit posouvat Hrabovou z pohledu zeleně a veřejného prostoru k lepšímu.

Zelená Hrabová, z.s.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Kontakt

Zelená Hrabová, z.s.

zelenahrabova@seznam.cz
IČ: 06145655
Paskovská 664/31
Ostrava-Hrabová
72000

Bc. Jana Václavíková, DiS.

tel. 774 854 456
vaclavikova.jana@gmail.com

Jana Batelková, MBA

tel. 733 195 735
Jajka.b@seznam.cz