Příčina špinavého potoku Zyf


14. 2. 2020

Dnes po práci jsme byly opět zkontrolovat Lesní park Hrabovjanku, jestli je vše v pořádku. Po silném větru bylo na zemi hodně popadaných větví, které jsme sesbíraly a umístily k oběma ohništím na podpal. K vodní hře jsme daly 2 kbelíky pro děti a šly obhlédnout potok Zyf. Ten byl však bohužel špinavý a vykazoval přesně ty známky znečištění, o kterých jsme se již v minulosti zmiňovaly.

Neváhaly jsme a zavolaly na dispečink Povodí Odry. Během 10 min přijel fundovaný pracovník, se kterým jsme společně zahájili obchůzku kolem potoku.
Konečně se nám podařilo zjistit, odkud ono znečištění pochází!
V polovině potoku je na levé straně ve vegetaci ukryté zaústění, kterým ona splašková a zapáchající voda protéká a vlévá se do potoku Zyf.
Pracovník po konzultaci s dispečinkem prověřil, kdo je vlastníkem této stavby. Bylo zjištěno, že vlastníkem jsou Ostravské vodárny a kanalizace a.s., kterým bylo hned voláno, aby na místo přijeli. Sešli se zde 4 pracovníci, kteří začali pomocí map, notebooku a dispečinku prověřovat, kde se vyskytují šachtice, do kterých je vedena odpadní voda z domácností na Šídlovci. Šachtice se vyskytovaly na konci ulice U Kotelny, naproti garážím na asfaltové cestě. Byly postupně oddělány všechny poklopy, aby se zjistilo, že v jedné šachtici byla markantně zvýšená hladina odpadní vody.
Šachtice, umístěná za touto, v sobě ukrývala obrovský kus ztvrdlého oleje!
Tento útvar ucpal podzemní kanál, kudy právě protéká odpadní voda přímo do čističky odpadních vod, která se nachází u soutoku potoku Zyf se Ščučím. Díky tomu, že spád byl narušen a ucpán, odpadní voda se automaticky přemostila do odlehčovacího kanálu, který teče v místech bývalé rampy, tedy za garážemi a poté se zaústěním vlévá do zmiňovaného potoku Zyf. Tento odlehčovací kanál slouží pro odpadní vodu jen v případě vydatných deštů, kdy podzemní kanál, který vede splaškovou vodu do čističky, má vysokou hladinu a voda se již do kanálu nevejde. Poté se voda tlačí právě do zmíněného odlehčovacího kanálu. Naštěstí v tomto případě vydatné deště nejsou dennodenní. Pracovníci OVAK pro rozbití ztvrdlého oleje museli použít jejich velký kanalizační vůz s recyklací. Pomocí sací a tryskové hlavice se snažili rozbít krustu, která byla ale tak obrovská, že se jim to vůbec nedařilo. Po delší době se již vůz a čerpadlo olejem natolik znečistilo, že museli jet na základnu vůz vyčistit.
Po druhé návštěvě se jim nakonec ztvrdlý olej podařilo rozbít. Pracovníci konstatovali, že takto abnormálně velký olej tam musel ležet již několik desítek let. To je důvodem, proč onen potok Zyf i v minulosti tak silně zapáchal.
Velmi děkujeme Povodí Odry a OVAKU za pomoc a vyřešení problému.
Vzhledem k tomu, že již byla tma, zkontrolujeme zaústění další den za denního světla. Budeme dále celou situaci sledovat a v případě, že se problém v budoucnu znovu objeví, již víme, na koho se obrátit a hlavně nám je přesně známa situace podzemních šachtic.

Na závěr chceme vyzvat všechny lidi, kterým není lhostejné životní prostředí, aby skutečně začali vylívat použitý olej do PET lahví a ty pak odváželi do sběrných dvorů. Po tom, co jsme dnes na vlastní oči viděly, to má opravdu smysl. Následky mohou být skutečně fatální.

Zelená Hrabová, z.s.
Jana Václavíková, Jana Batelková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Kontakt

Zelená Hrabová, z.s.

zelenahrabova@seznam.cz
IČ: 06145655
Paskovská 664/31
Ostrava-Hrabová
72000

Bc. Jana Václavíková, DiS.

tel. 774 854 456
vaclavikova.jana@gmail.com

Jana Batelková, MBA

tel. 733 195 735
Jajka.b@seznam.cz