Tahová zkouška douglasky dopadla dobře!


5. 12. 2022

Máme velkou radost! Douglaska, která roste u nás na Šídlovci, byla posouzena na skácení kvůli svému nakloněnému kmenu. Vzhledem k tomu, že průměrem kmene (49 cm) dřevina spadá do správního řízení, které jsme obdrželi do DS, vstoupili jsme do něj, protože jsme nesouhlasili s jeho nařízením strom pokácet.

Douglaska je vitální, krásně rostlá, bohužel má smůlu v tom, že je nakloněná.

Nechali jsme tento jehličnan zhodnotit i paní Ing. Mračanskou, která je znalkyně v posuzování stromů a je v tomto oboru skutečná kapacita..

ÚMOb Hrabová jsme navrhli vypracovat tzv. tahovou zkoušku stromu, díky které se případně potvrdí/vyvrátí původní záměr strom kvůli náklonu pokácet.

Úřad zkoušku skutečně nechal zpracovat a ze znaleckého posudku vyšlo následující:

odolnost vůči vývratu 113%
odolnost vůči zlomu kmene 119%
odolnost vůči krutu 190%

Odolnost vůči vývratu a zlomu kmene jsou nad požadovanou minimální hranici (však v zóně hraniční).

Je tedy doporučeno realizovat pouze bezpečnostní řez, opakování tahové zkoušky provést pak v roce 2025.

Už jste si někdy všimli, po projití pod douglaskou, při pohledu do její koruny, že je domovem a útočištěm velkého počtu brhlíků?

Zelená Hrabová, z.s.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Kontakt

Zelená Hrabová, z.s.

zelenahrabova@seznam.cz
IČ: 06145655
Paskovská 664/31
Ostrava-Hrabová
72000

Bc. Jana Václavíková, DiS.

tel. 774 854 456
vaclavikova.jana@gmail.com

Jana Batelková, MBA

tel. 733 195 735
Jajka.b@seznam.cz